0 Kč

1.   Informace o firmě ART-STYLE

1.1.   Tato pravidla nakládání s osobními údaji firmy ART-STYLE, Ing. Jan Bilý se sídlem Nové Dvory 294, 285 31 Nové Dvory, IČ: 10244247, DIČ CZ6002231015 (dále jen „ART-STYLE“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.meridian.cz a aplikace (dále jen „webové stránky/aplikace“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků ART-STYLE, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2.   Firma ART-STYLE působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3.   Firma ART-STYLE jmenovala odpovědného člověka pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ing. Daniel Bilý, tel.: 606 263 589.

 

2.   Jaké údaje zpracováváme?

2.1.   Údaje poskytnuté zákazníky. V naší webové aplikaci zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na www.meridian.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2.   Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, platební, přihlašovací a identifikační údaje, informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy.


2.3.   Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte firmě ART-STYLE také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4.   Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využíváme informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.3.   Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi firmou ART-STYLE a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Zpracování probíhá v tomto případě na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy a také nezbytnosti pro splnění právních povinností.

3.2. Pro nabídku našich produktů formou obchodních sdělení využíváme především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na našem e-shopu již zakoupili. Firma ART-STYLE tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoliv odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení udělujete v průběhu registrace nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení využívat.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využíváme především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky/aplikaci. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěn v každém obchodním sdělení.

3.4. Pro usnadnění a urychlení objednávkového procesu využíváme Vaše údaje, které jste vyplnili v rámci registrace ve Vašem uživatelském profilu nebo u předchozí objednávky. Tyto údaje slouží ke zjednodušení budoucích nákupů formou předvyplnění objednávkového formuláře. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní, identifikační, kontaktní, přihlašovací a adresní údaje, za účelem nezbytnosti pro splnění smlouvy. resp. nezbytnosti pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci vedení Vašeho uživatelského účtu. Uvedení těchto osobních údajů v uživatelském profilu za účelem předvyplnění objednávkového formuláře z Vaší strany je zcela dobrovolné a nemá vliv na dokončení Vaší objednávky.


3.5. Pro lepší cílení reklamy a propagace našeho zboží zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný.4.   Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete firmě ART-STYLE ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

5.   Kdo má přístup k údajům?

5.1.   V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány firmou ART-STYLE a jejími zaměstnanci. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s námi.

5.2.   Firma ART-STYLE dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro účely a způsobem, které firma ART-STYLE stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které využíváme, patří:

 

6.   Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.   Firma ART-STYLE zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2.   Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté požádáme o udělení nového souhlasu.

6.3.   Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává firma ART-STYLE po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4.   Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na nás vztahují.

 

7.   Jaká jsou vaše práva?

7.1.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na firmu ART-STYLE a požadovat:

7.2.   Dále mohou zákazníci vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě neprodleně ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3.   Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností firmy ART-STYLE se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.4.   Jak požádat o smazání údajů? Veškeré dotazy, námitky nebo žádosti o smazání údajů (využití práva být zapomenut) směřujte na e-mail: [email protected]

 

8.   Bezpečnost

8.1.   Firma ART-STYLE dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.   Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany firmy ART-STYLE pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

9.   Účinnost

10.1.   Tato pravidla jsou účinná od 1.7.2022.

Ostatní právě prohlížejí...

Odběr novinek Odebírat
Kontakt

ART-STYLE
Nové Dvory 294 (u Kutné Hory)
285 31 Nové Dvory

Infolinka: +420 327 571 076
(všední dny od 9.00 do 16.30)
E-mail: [email protected]